บริษัท แนปเทค จำกัด

สายด่วน 093-265-1555

  COMPANY NEWS

Thaidreamhost Menu

- Web Hosting
(Linux)
Basic Plan
Business Plan
Corporate Plan

- Web Hosting(Window)
Basic Plan
Business Plan
Corporate Plan

- Reseller Server
Linux Server
Window Server
Advance Server

- Dedicated Server
Linux Server
Window Server
Advance Server

- Domain Name
User Domain
Reseller Domain

- Promotion
Web Hosting
Reseller Host
Dedicate Server
Domain Names

- Server Computer
Server Ready
Server Part

- Co-Location
- Hosting Software
- Admin Service
- Data Center
- Network Service
- Internet Service
- Web Design and Program
- Sofeware Management
- Web Promotion
- Free Hosting
- Link Exchange
- Affiliate Program

- Thaidreamhost.Net -
ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่
E-Commerce ID
0108414714302
คำขอที่ 1430/2547
Thaidreamhost.Net
ได้จดทะเบียนพาณิชย์
ประกอบการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์


Thaidreamhost จ่ายผ่าน บัตรเครดิต
ด้วยความปลอดภัยสูงสุด SSL128bit


Affiliate Program
กรุณากรอกข้อมูล ภาษาอังกฤษ
ข้อมูล Web site Infomation
Web Site : * เช่น http://www.thaidreamhost.com
User Name : *
Password : *
   
ข้อมูลผู้สมัคร ( Apply Infomtaion)
First Name : *
Last Name : *
Organization :
Address : *
Province : *
Country : *
PostCode : *
Phone : *
Fax :
Mobile :
Email : *
   
ข้อมูล ธนาคาร ( Bank Infomation )
First Name : *
Last Name : *
Organization :
ฺBank : * ธนาคาร
Branch : * สาขา
Account Number : - - - * 000-0-00000-0
 
   Copyright ©2003 ThaiDreamhost.com