BACK
  รายชื่อคุณหมอเก่งๆ เฉพาะทาง

Date : 2009-06-27 Time : 06:08:33
เผื่อว่าใครมีญาติๆ หรือเพื่อนๆ ที่อาจจะต้องการความช่วยหลือ แล้วไม่รู้จะไปหาหมอเก่งๆ ที่ไหน ..
>
> รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดีที่สุด ในเมืองไทย
>
> ประสาททางยา
> 1. ศ.น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (รามา)
> 2. ศ.น.พ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ศิริราช)
> 3. ศ.น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (จุฬา)
> 4. น.พ.ยรรยงค์ ทองเจริญ (กรุงเทพฯ)
>
> ทางเดินอาหาร
> 1. ศ.น.พ.สุขา คุระทอง (รามา)
> 2. ร.ศ.น.พ.พินิจ กุลลวณิชย์ (จุฬา)
> 3. ศ.น.พ.สั จจพันธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (จุฬา)
> 4. น.พ. เกรียงไกร อัครวงศ์ (สมิติเวช)
>
> เด็ก
> 1. น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (รามา)
> 2. พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา (ศิริราช)
> 3. พ.ญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ (กรุงเทพฯ)
> 4. น.พ.วิโรจน์ สืบหลิววงศ์ (จุฬา)
>
> ผ่าตัดทั่วไป
> 1. น.พ.เพรา นิวาตวงศ์ (พร้อมมิตร)
> 2. น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ (รามา)
> 3. น.พ.กฤษณ์ จาฏมระ (จุฬา)
> 4. น.พ.ณรงค์ เลิศอักรมณี (ศิริราช)
>
> สูติกรรม
> 1. ศ.น.พ.สมหมาย ถุงสุวรรณ์ (ศิริราช)
> 2. น.พ.ประมวล วีรุตเสน (จุฬา)
> 3. น.พ.ไพจิตร เจริญขวัญ (ราชวิถี)
> 4. น.พ.กำแหง จาตุรจินดา (รามา)
>
> ผิวหนัง
> 1. พ.ญ.ปรียา กุลลวณิชย์ (แจ่มจันทร์)
> 2. พ.อ.น.พ.กฤษฎา ดวงอุไร (พระมงกุฏ)
> 3. พ.ญ.เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงษ์ (รามา)
> 4. พ.ญ. พิมลวรรณ กฤติกรังสรรค์ (สถาบันโรคผิวหนัง)
>
> หู คอ จมูก
> 1. น.พ.ประพจน์ คล่องสู้ศึก(วิชัยยุทธ)
> 2. น.พ.ศัลยเวช เลขะณุก (สหการแพทย์)
> 3. น.พ.คณิต มันตาภรณ์ (รามา)
> 4. น.พ.ประธาน สูตะบุตร (กรุงเทพฯ)
> 5. พ.ญ.สุจิตรา ประสานสุข (ศิริราช)
>
> ตา
> 1. น.พ.ธนัญชัย อติแพทย์ (รามา)
> 2. น.พ.สมอรรถ พัฒนกำจร (มงกุฎ)
> 3. น.พ.ประจักษ์ ประจักชเวช (จุฬา)
> 4. พ.ญ.โสมสราญ วัฒนโชติ (กรุงเทพฯ)
>
> หัวใจและหลอดเลือด
> 1. น.พ.ศุภชัย ไชธีรพันธุ์ (ศิริราช)
> 2. พ.ญ.พึ่งใจ งามอุโฆษ (จุฬา)
> 3. น.พ.นิธิ มหานน (ศิริราช)
>
> ไต
> 1. น.พ.วิศิษฐ์ สิตปรีชา (จุฬา)
> 2. น.พ.สง่า นิลวรางกุล (ศิริราช)
> 3. พ.ญ.อุ ษณา ลุวีระ (พระมงกุฎ)
> 4. น.พ.สุ ชาติ อินทรประสิทธิ์ (รามา)
>
> ปอด
> 1. น.พ.ยศวี สุขมาลจันทร์ (กรุงเทพฯ)
> 2. น.พ.อรรถ นานา (ศิริราช)
> 3. น.พ.ประกิจ วาทีสาถกิจ (รามา)
> 4. น.พ.ประสิทธิ์ กีรติกานน (สมิติเวช)
>
> กระดูก
> 1. น.พ.เจริญ โชติกวณิชย์ (ศิริราช)
> 2. น.พ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ (ภูมิพล)
> 3. น.พ.ชายธวัช งามอุโฆษ (จุฬา)
> 4. พลตรีสุปรียา โมคขเวช (พระมงกุฏ)
.ญ.พึ่งใจ งามอุโฆษ (จุฬา) ... ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับ ...

...

อยากให้ Update ข้อมูลด้วยนะครับ ...

...

และขอเพิ่ม ...

ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาตา ...

คุณหมอปริญญ์ (คลีนิคนอกเวลา รพ.สุขุมวิท)

และผู้เชี่ยวชาญรักษาปอด

คุณหมอฉันชาย (คลีนิกนอกเวลา รพ.จุฬา ขั้น 16)


From Author a ( a )

Comment : 1
อยากรู้ว่ามีแพทย์หู คอ จมูก ที่เก่งๆที่จังหวัดชลบุรี ไหมค่ะ ช่วยแนะนำหน่อย  

From. กวาง ( Kron4281766@gmail.com ) Date : 2017-03-27 Time : 00:28:41
 
Comment : 2
แนะนำหมอผ่าตัดสมองเก่งมากคนนึงค่ะ อ.ศรัณย์ นันทอารี เข้า 2 รพ. ค่ะ รพ.ธนบุรี(วันอาทิตย์) กับ ศิริราช(วันพุธ)ค่ะ เราผ่าตัดมา 2 รอบ กับหมอท่านนี้ รอดทั้ง 2 รอบค่ะ ผ่าดีมาก ผ่าเย็น เช้ามืดรู้สึกตัวเลย ทั้ง 2 รอบ คือรอดทั้ง 2 รอบ  

From. poppiep ( monkey_doggy66@hotmail.com ) Date : 2017-02-22 Time : 14:13:00
 
Comment : 3
แนะนำหมอศัลยกรรมตกแต่งเก่งๆ ตกแต่งแผลอุบัติเหตุ และศัลยเพื่อความงาน คุณหมอคณิต วิทยาวนิชชัยค่ะ อาจารย์แพทย์ ม ธรรมศาสตร์ เนื่องด้วยเพื่อนประสบอุบัติเหตุ ต้องเย็บที่หน้า ตอนนี้แผลดีขึ้นมาก แม้จะไม่สามารถกลับมาสวยแบบแต่ก่อน อย่างน้อยๆ ก็ไม่ได้ขี้เหร่ เกือบปกติมากค่ะ  

From. Nany ( Noorattinan@gmail.com ) Date : 2017-01-21 Time : 04:13:35
 
Comment : 4
แนะนำหมอศัลยกรรมตกแต่งเก่งๆ ตกแต่งแผลอุบัติเหตุ และศัลยเพื่อความงาน คุณหมอคณิต วิทยาวนิชชัยค่ะ อาจารย์แพทย์ ม ธรรมศาสตร์ เนื่องด้วยเพื่อนประสบอุบัติเหตุ ต้องเย็บที่หน้า ตอนนี้แผลดีขึ้นมาก แม้จะไม่สามารถกลับมาสวยแบบแต่ก่อน อย่างน้อยๆ ก็ไม่ได้ขี้เหร่ เกือบปกติมากค่ะ  

From. Nany ( Noorattinan@gmail.com ) Date : 2017-01-21 Time : 04:10:12
 
Comment : 5
คุณหมอ สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์ ค่ะ เก่งด้านผ่าตัดผ่านกล้อง พวกเนื้องอกมดลูก ซีสช๊อกโกแลต ถุงน้ำรังไข่ คุณหมอทั้งเก่งมากและน่ารักมากค่ะ  

From. Ladda ( Pool06@yahoo.com ) Date : 2016-02-22 Time : 10:48:02
 
Comment : 6
คุณหมอ สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์ ค่ะ เก่งด้านผ่าตัดผ่านกล้อง พวกเนื้องอกมดลูก ซีสช๊อกโกแลต ถุงน้ำรังไข่ คุณหมอทั้งเก่งมากและน่ารักมากค่ะ  

From. Ladda ( Pool06@yahoo.com ) Date : 2016-02-21 Time : 02:48:12
 
Comment : 7
คุณหมอ สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์ ค่ะ เก่งด้านผ่าตัดผ่านกล้อง พวกเนื้องอกมดลูก ซีสช๊อกโกแลต ถุงน้ำรังไข่ คุณหมอทั้งเก่งมากและน่ารักมากค่ะ  

From. Ladda ( Pool06@yahoo.com ) Date : 2016-02-20 Time : 19:36:49
 
Comment : 8
นาวาเอกพิเศษ นพ.สหรัฐ หวังเจริญ เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ทำบอลลูนทางข้อมือ จบจากแคนนาดา เคยพาคุณพ่อไปรักษา คุณหมอน่ารัก อัธยาศัยดี ดูแลคนไข้ดีมากๆคะ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เปนของรัฐ ไม่แพงค่า คุณหมอเป็นระดับอาจารย์ เก่งมากๆๆๆๆๆเลยค่า^^ประทับใจจริงๆๆ  

From. สุรีย์ ( Runya258@hotmail.com ) Date : 2016-02-07 Time : 10:52:33
 
Comment : 9
นาวาเอกพิเศษ นพ.สหรัฐ หวังเจริญ เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ทำบอลลูนทางข้อมือ จบจากแคนนาดา เคยพาคุณพ่อไปรักษา คุณหมอน่ารัก อัธยาศัยดี ดูแลคนไข้ดีมากๆคะ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เปนของรัฐ ไม่แพงค่า คุณหมอเป็นระดับอาจารย์ เก่งมากๆๆๆๆๆเลยค่า^^ประทับใจจริงๆๆ  

From. สุรีย์ ( Runya258@hotmail.com ) Date : 2016-02-07 Time : 10:52:09
 
Comment : 10
นาวาเอกพิเศษ นพ.สหรัฐ หวังเจริญ เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ทำบอลลูนทางข้อมือ จบจากแคนนาดา เคยพาคุณพ่อไปรักษา คุณหมอน่ารัก อัธยาศัยดี ดูแลคนไข้ดีมากๆคะ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เปนของรัฐ ไม่แพงค่า คุณหมอเป็นระดับอาจารย์ เก่งมากๆๆๆๆๆเลยค่า^^ประทับใจจริงๆๆ  

From. สุรีย์ ( ) Date : 2016-02-07 Time : 10:51:23
 
Comment : 11
อยากทราบหมอหูเก่งๆคะ ชื่อและโรงพยาบาลคะ เอกชนก็ได้คะ ขอบคุณมากคะ  

From. kanyales ( somtiny76@hotmail.com ) Date : 2015-10-14 Time : 20:11:04
 
Comment : 12
ต้องการพาแม่ไปตรวจเฉพาะทางที่รามา ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างคะ ต้องไปทำบัตรแล้วนัดก่อน หรือว่าไปทำบัตรแล้วตรวจได้เลย
ขอบคุณค่ะ  

From. เจ ( jay.s.kul@gmail.com ) Date : 2015-09-21 Time : 11:22:45
 
Comment : 13
ลมีหมอโรคน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะ ทำMRIผลออกมาคือเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทที่7,8มีปัญหาต้องกาหมอที่ไหนชื่อไรค่ะระกษาหลายที่ยังไม่หายค่ะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ  

From. แป๋ม ( m.kanda@hotmail.co.th ) Date : 2015-08-03 Time : 11:58:33
 
Comment : 14
http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/1/4/841/th
นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์  

From. หมอหัวใจเก่ง ( cattytopfy@gmail.com ) Date : 2015-06-29 Time : 11:45:25
 
Comment : 15
แนะนำหมอสูตินรีเวช เก่งมากคะ ชื่อ รศ นพ ดำรง ตรีสุโกศล ท่านอยู่ที่บำรุงราษฎร์ พญาไท2 จุฬาคลีนิกพิเศษ  

From. pumpui ( bp_59@hotmail.com ) Date : 2014-09-02 Time : 14:41:29
 
Comment : 16
ดิฉันอายุ24ปี อยากถามคุณหมอว่า. ดิฉันมีนมใต้รักแร้ทั้งสองข้าง. และเคยผ่าตัดมาแร้ว1ครั้งเพราะต่อมน่ำเหลืองเป็นก้อนปรัมาณหัวแม่มือ. แต่ตอนนี้แผลที่เย็บก็ยังเจ็บอยู่ และตอนนี้ดิฉันมีลูก2คน. ให้นมลูก. มีน้ำนมออกมาจากรักแร้ด้วย. แต่รักแร้ทุกวันนี้โดนไม่ได้เลย. มันเจ็บ. และใหญ่มาก. เหมือนนมเลย. อยากทราบว่าจะมีทางรักษาไหม? และต้องรักษาอย่างไง? ที่ไหน และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ? ตั้งแต่เป็นสาวมารู้สึกอายกับนมใต้รักแร้มากใส่อะไรมันเป๋นอุปสรรคมาก. ใส่เสื้อผ้าก็ดูไม่ดี ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ  

From. May May ( may_yy7747@jotmail.com ) Date : 2014-07-16 Time : 01:14:56
 
Comment : 17
คุณแม่รักษาตากับคุณหมอตาชื่อ ชัยศิริ โรงพยาบาลพระมงกุฎ เก่งมาก พูดจาดี เห็นว่าจบมาจากอเมริกา เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา ลองปรึกษาดูนะ  

From. บ้าน ( slhee1@yahoo.com ) Date : 2014-03-09 Time : 21:40:20
 
Comment : 18
คุณแม่รักษาตากับคุณหมอตาชื่อ ชัยศิริ โรงพยาบาลพระมงกุฎ เก่งมาก พูดจาดี เห็นว่าจบมาจากอเมริกา เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา ลองปรึกษาดูนะ  

From. บ้าน ( slhee1@yahoo.com ) Date : 2014-03-09 Time : 21:40:03
 
Comment : 19
คุณแม่รักษาตากับคุณหมอตาชื่อ ชัยศิริ โรงพยาบาลพระมงกุฎ เก่งมาก พูดจาดี เห็นว่าเพิ่งกลับมากจากอเมริกา เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา ลองปรึกษาดูนะ  

From. บ้าน ( ) Date : 2014-03-09 Time : 21:38:34
 
Comment : 20
อยากทราบว่า นพ. ประกิจ วาทีสาถกิจ รพ. รามาที่เชี่ยวชาญโรคปอด ลงตรวจวันไหนบ้าง
ค่ะ รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยค่ะ จะพาแม่ไปตรวจอ่ะค่ะ  

From. Aom ( Aom_Thiti@hotmail. Com ) Date : 2014-03-01 Time : 14:37:56
 
Comment : 21
ขอคำแนะนำครับ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่ 15 กพ 57 แม่ผมเป็นลมแล้วตาพร่ามัว ผมก็ให้แกนอนพักผ่อน คิดว่านอนสักพักก็จะดีขึ้น
ปรากฎว่า ดวงตาก็ไม่หาย ดังนั้นก็พาไปหาหมอตา หมอเช็ค เบาหวาน ความดันดวงตา ก็ปกติ แต่หมอบอกว่าแม่เป็น ต้อกระจกทำให้มองได้ไม่ดี
ดังนั้น ก็ปรึกษาหมอว่าค่าใช้จ่ายการรักษาประมาณเท่าไหร่ครับ หมอแจ้งว่าข้างละ 39000 / ข้าง ผมตกใจครับผมไงนัม่รู้หลอกว่าแพงหรือถูก
ปัญหาของผมก็คือค่าใช้จ่ายมันสูง สำหรับผมมาก
.....ดังนั้น ท่านใดที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำ สถานที่ๆทำ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก ถ้าท่านรู้ช่วยแนะนำด้วย
ขอบพระคุณมาก
หรือติดต่อได้ที่ 0817234243 ไพโรจน์  

From. ไพโรจน์ ( pairoj_ch@atac.co.th ) Date : 2014-02-24 Time : 14:12:19
 
Comment : 22
ขอคำแนะนำครับ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่ 15 กพ 57 แม่ผมเป็นลมแล้วตาพร่ามัว ผมก็ให้แกนอนพักผ่อน คิดว่านอนสักพักก็จะดีขึ้น
ปรากฎว่า ดวงตาก็ไม่หาย ดังนั้นก็พาไปหาหมอตา หมอเช็ค เบาหวาน ความดันดวงตา ก็ปกติ แต่หมอบอกว่าแม่เป็น ต้อกระจกทำให้มองได้ไม่ดี
ดังนั้น ก็ปรึกษาหมอว่าค่าใช้จ่ายการรักษาประมาณเท่าไหร่ครับ หมอแจ้งว่าข้างละ 39000 / ข้าง ผมตกใจครับผมไงนัม่รู้หลอกว่าแพงหรือถูก
ปัญหาของผมก็คือค่าใช้จ่ายมันสูง สำหรับผมมาก
.....ดังนั้น ท่านใดที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำ สถานที่ๆทำ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก ถ้าท่านรู้ช่วยแนะนำด้วย
ขอบพระคุณมาก
 

From. ไพโรจน์ ( pairoj_ch@atac.co.th ) Date : 2014-02-24 Time : 14:10:25
 
Comment : 23
คือดิฉันผ่าคลอดลูกมาได้เกือบ9เดือนแล้วคะแต่ตอนนี้มีน้ำลักษณะช้ำเลือดช้ำหนองออกมาจากช่องคลอด ไปหาหมอมาหลายที่ภายในก้อตรวจแต่ผลคือเป็นตกขาวคะ แต่ฉันคิดว่าน่าจะมีอารัยมากกว่านั้นนะคะเพราะน้ำที่ว่าเริ่มต้นเป็นหลังจากตรวจภายในหลังคลอดได้ประมาณ1เดือนเริ่มต้นมีสีขาวขุ่นได้ไปหาหมอ หมอบอกเป็นตกขาวให้ยามาเหน็บ ปรากฎว่าพอเหน็บไปได้4วันกลายเป็นสีเขียวเลยไปหาหมออีกที่นึงเล่าอาการทั้งหมดให้ฟัง หมอบอกเป็นตกขาวอีกแต่มีติดเชื้อร่วมด้วย ได้ยาฆ่าเชื้อ ยาเหน็บ ยาบำรุงเลือด ทานหมดไปคุณหมอให้มาอีกกินแบบนี้ประมาณ3รอบ ระหว่างนั้นมีสีเขียวบ้างสีออกลักษณะน้ำคาวปลาบ้าง เห็นว่าไม่ดีขึ้นเลยไปหาหมออีกที่ คุณหมอตรวจภายในแล้วผลออกมาว่าคือตกขาวอีกแต่ว่ามีน้ำหล่อลื่นที่ออกมาจากมดลูกปนออกมาด้วย(ช่วงที่เป็นตอนแรกมันออกเยอะมากจนต้องใส่ผ้าอนามัยตลอด)หมอหั้ยยาที่กินแล้วน้ำที่ออกมาจาน้อยลง ทานได้4วันสีของมันเปลี่ยนเป็นสีออกช้ำเลือดช้ำหนองแต่ว่าออกน้อยลง ตัดสินใจไปตรวจภายในที่โรงบาลอีกผลก้อคือตกขาว แต่ที่สงสัยคือฉันไม่มีอาการคันเลย ที่รู้สึกคือมันจะหน่วงๆท้องแล้วเวลาฉี่น้ำอันนี้มักจะออกมาด้วยสีอย่างที่บอกมีกลิ่นนิดๆบางครั้งออกมาเยอะบางครั้งออกมาน้อยแต่ถ้าครั้งไหนฉี่แล้วน้ำที่ว่าไม่ไหลออกมาจากช่องคลอดจะรู้สึกเหมือนแสบๆที่ช่องคลอดอึดอัด รบกวนคุณหมอช่วยวินิจฉัยด้วยคะไปหาหมอมาก้อหลายที่แล้วแต่ผลออกมาว่าไม่เป็นรัยซึ่งดิฉันว่ามันน่าจามีอาการอะไรมากกว่สนั้นนะคะ กราบขอบคุณล่วงหน้าคะ  

From. สมศรี พุ่มสะอาด ( mint.eo@hotmail.com87 ) Date : 2013-10-18 Time : 14:01:25
 
Comment : 24
ลูกชายคลอดก่อนกำหนดค่ะป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรังธ่ไม่สบายบ่อยมากส่วนใหญ่ชอบเป็นตอนกลางคืน ส่วนใหญ่จะไปแต่โรงบาลเด็กเคยคิดจะไปอาคารพระเทพแต่เค้าบอกราคาแพงมากเลยจะสอบถามว่าจริงไหม  

From. หนึ่งฤทัย ( leesuki2333@gmail.com ) Date : 2013-10-03 Time : 15:03:04
 
Comment : 25
ลูกชายคลอดก่อนกำหนดค่ะป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรังธ่ไม่สบายบ่อยมากส่วนใหญ่ชอบเป็นตอนกลางคืน ส่วนใหญ่จะไปแต่โรงบาลเด็กเคยคิดจะไปอาคารพระเทพแต่เค้าบอกราคาแพงมากเลยจะสอบถามว่าจริงไหม  

From. หนึ่งฤทัย ( leesuki2333@gmail.com ) Date : 2013-10-03 Time : 15:03:03
 
Comment : 26
ต้องการทราบชื่อหมอผู้เชี่ยวชาญ นิ่ว ทางเดินปัสสวะ ต่อมลูกหมาก ทั้งร.พ. รัฐบาลและเอกชน

 

From. Tu_5jd@hotmail.com ( Morning ) Date : 2013-09-19 Time : 11:28:26
 
Comment : 27
ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับเท้าและข้อเท้าค่ะ เวลาเดินลงนำ้หนักต้องเขย่งสักพักถึงจะดีขึ้น แต่ข้อเท้าและส้นเท้าก็เจ็บตลอด หมอบอกว่าเป็นลองช้ำ และเอ็นร้อยหวายอักเสบ ให้ทำกายภาพ ทำขาตึงๆๆก็จะดีขึ้น คุณหมอบอกมาเช่นนั้้น ป่านนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะ ดิฉันเคยฉีดยามา2 ครั้้งแล้วค่ะ แต่ข้อเท้าปวดมากถ้าจับโดอนสะดุ้งทุกครั้งเลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะไปหาคุณหมอท่านไหนดีและที่ร.พ.ใด ก่อนนอนก็ปวดตุ๊บๆ ช่วยกรุณาแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ กรุณาส่งเมลมาที่ nokinter@yahoo.com หรือ ที่0898966278 ช่วยสงเคราะห์หน่อยนะค่ะ


ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  

From. ศศกนก นาคสู่สุข ( nokinter@yahoo.com ) Date : 2013-09-08 Time : 19:13:24
 
Comment : 28
ดิฉันมีปัญหาที่ส้นเท้าแและข้อเท้าค่ะ ไปตรวจมาเขาบอกว่าเป็นรองช้ำ และเอ็นร้อยหวายอักเสบ ไม่ได้ให้ยามาเพียงบอกให้ยีดเท้า พยายามใส่รองเท้านิ่มๆ ตอนนี้ขยับเท้าก็ปวดค่ะ ก่อนนอนปวดทุกคืนต้องทานยานอนหลับหรือยาแ้ปวด ไม่ทราบว่าจะไปหาแพทย์ท่านใดดีค่ะ และที่ร.พ. ไหน จึงเรียนมาเพื่อขอคำแนะนำค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะศศกนก นาคสู่สุข nokinter@yahoo.com

 

From. ศศกนก นาคสู่สุข ( nokinter@yahoo.com ) Date : 2013-09-08 Time : 19:10:10
 
Comment : 29
ดิฉันป่วยเป็นโรคผิวหนังอักเสบ ที่ฝ่ามือฝ่าเท้า เรื้อรังเป็นมา 1 ปีแล้วช่วยแนะนำคุณหมอที่เก่งด้านนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  

From. chutimon Laoprasert ( chutimon.l@sanmina.com ) Date : 2013-07-31 Time : 17:33:46
 
Comment : 30
โรคพาร์กินสันรักษาด้วยาฉีดได้หรือไม่ราคาของยาประมาณเท่าไร

 

From. Miss Phaket Singjatu ( Nidnoy_Phaket@hotmail.com ) Date : 2013-07-16 Time : 18:58:00
 
Comment : 31
พอดีว่าลูกป่วยมีอาการเริ่มแรกเลยคือปวดท้อง ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป้นน้ำเหมือนคนท้องเสีย ไปโรงพยาบาลมาคุณหมอก็ให้ยามาทานก็ไม่หาย ผ่านไป2-3วันน้องอาการหนักกว่าเดิม ปวดท้องหนักร้องให้ตลอดเลยจนต้องพาไแหาคุณหมออีกแต่เปลี่ยนคุณหมอคนใหม่ คุณหมอกด็เลยฉีดยาำป1เข็ม และให้ยามาทาน อาการด็ดีขึ้นมา และคุณหมอนัดฉีดเข๋มที่2 พอฉีดเข็มที่2 แล้วดูเหมือนจะหายแต่ก็ยังทานยาต่อจนหมอ แต่ผ่านไป1 อาทิตย์ ลูกสาวก็มีาการปวดท้องและถ่ายอุจจาระเป็นน้ำและบางครั้งก็มีน้ำมูกเหนียวๆออกมาด้วย ก็เลยไปหาคุณหมออีกคราวนี้ตรวจอุจจระด้วยและเพาะเชื้อด้วยและผลออกมาติดเชื้อ คุณหมอก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่ แต่ระหว่างทานยาที่ผ่านมาลูกสาวจะปวดท้องตลอดเลย แต่จะไม่ถี่มาก เเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายสลับกับถ่ายอุจจาระบ้างบางครั้งก็ถ่ายเป็นน้ำ บางคนั้งถ่ายมีน้ำมูกเหนียวๆออกมาด้วยและบางครั้งมีสีดำๆ ที่สำคัญจะเหม็นเน่ามากเลยครับ เป็นติดต่อมา21วันแล้วครับยังไม่หายเลยและอาการก็เหมือนเดิม รบกวนใครรู้คุณที่ไหนเก่งๆช่วยบอกหน่อยนะครับ เบอร์ติดต่อครับ086-3549901 ผมชื่อต่อครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ  

From. ณอร จันดอน ( naybmw-9099@hotmail.com ) Date : 2013-05-21 Time : 05:12:38
 
Comment : 32
พันโท แพทย์หญิง สุมาลี สุขใส ภาควิชา ศัล รร.พบ ร.6 ด้านสมอง ติดต่อกองตรวจโรค รพ พระมงกุฏ
ติดต่อ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 1 กระดูก วันที่ลงตรวจ จ,อ,พ,ศ ชั้น 3 แขนขาเทียม วันที่ลงตรวจ จ,อ,พ,ศ ลองขึ้นไปติดต่อดูนะคะคุณ ณัฏฐนันท์ นพรัตน์โม ที่นั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่คะติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้คะท่านอาจารย์งานเยอะ แต่ถ้าเจอท่านก็ดีคะ ลองไปแล้วแจ้งเหตุจำนงค์สิคะ  

From. นพ.ไพบูรณ์ วัฒนศาสต ( book-bookone@hotmail.com ) Date : 2013-04-25 Time : 09:57:36
 
Comment : 33
พ่อดิฉันเป็นเบาหวานขึ้นตา และตอนนี้ทำให้ตาบอดมองไม่
เห็นประมาณ2-3เดือนแล้ว!!! และเคยผ่านการลอกตามา
2-3คร้ังแล้ว แต่คร้ังนี้น้ำตาขึ้นสูงถึงตาทำให้บอดมองไม่
เห็น,ดิฉันจึงอยากเรียนถามถ้าต้องการจะผ่าและลอก
ดวงตาอีกรอบ ไม่ทราบว่าจะช่วยหรือได้ผลไหม???
พ่อดิฉันมีสิทธิ์ที่จะมองเห็นได้อีกไหมค่ะ????
รบกวนตอบด้วยค่ะ เพราะสนใจจะทำการผ่าการทางร.พ.ของ
คุณหมอค่ะ... ด้วยความเคารพอย่างสูง  

From. Ranee Bloch ( ranee.myplanet@gmail.com ) Date : 2012-12-06 Time : 13:45:02
 
Comment : 34
ดิฉันอยากจะทราบโรงพยาบาลที่เก่งเกี่ยวกับโรคไทรอยด้วยค่ะ  

From. รักนะ จุ๊บ จุ๊บ ( nanthana43@yahoo.com ) Date : 2012-11-22 Time : 21:39:18
 
Comment : 35
เนื่องจากเพื่อนป่วยเป็นโรค Stefen Johnson Syndrome ทำการรักษาอยู่ห้อง ไอ ซี ยู อยู่ที่รพ.ลาดพร้าว
ซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่าคงต้องส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบางพระมงกุฏ แต่ ก็ทางโรงพยาบาลก็ยังติดต่อให้ไม่ได้
รบกวนท่านที่พอรู้จักว่ามีคุณหมอรักษาทางด้านนี้ที่โรงพยาลรามา หรือ โรงพยาบาลจุฬา บ้างมั๊ยค่ะ
รบกวนขอชื่อคุณหมอด่วนค่ะ หรือ จะส่งเมลล์บอกมาที่ nuanthip9@gmail.com ก็ได้นะค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าอย่างมากมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  

From. นวลทิพย์ เกียรติอำไพ ( nuanthip9@gmail.com ) Date : 2012-06-23 Time : 22:52:52
 
Comment : 36
อยากได้ชื่อหมอที่เก่งและspecialistด้านกระดูกเท้าเด็กโดยตรง กระดูกผิดรูปแต่กําเนิดมีนิ้วไม่ครบคะ  

From. Suwathna Chawla ( Scbaby681@gmail.com ) Date : 2012-05-02 Time : 14:05:19
 
Comment : 37
ชื่อ-นามสกุล : นพ.ไพจิตร เจริญขวัญ

ความชำนาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ต้นสังกัด : โรงพยาบาลราชวิถี
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลพญาไท2
Professional Experience : แพทย์สูตินรีเวช รพ.พญาไท 2
ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน : ประสบการณ์ด้านสูตินรีเวชศาสตร์นาน 37 ปีตารางการออกตรวจของแพทย์
วัน เวลาเริ่มต้นคลินิก เวลาสิ้นสุดคลินิก ออกตรวจสัปดาห์ที่/เดือน สถานที่ออกตรวจ
พุธ 08:00 12:00 ทุกสัปดาห์ คลินิก สูติกรรม

 

From. suchart ( suchart@windowslive.com ) Date : 2011-07-19 Time : 06:43:54
 
Comment : 38
เมื่อ 20 ปีมาแล้ว ญาติของเราเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกี่ยวกับเรื่องกระดูกที่ฝ่าเท้า โดยมีแพทย์ชื่อ พลตรี ศิริ (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผูรักษา....โดยการจัด "ฝ่าเท้าเทียมเยอรมัน รุ่น 1S66=24R "ให้คนป่วยมา...ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ใช้งานได้ดีมาโดยตลอด แต่ปัจจุบัน สภาพมันทรุดโทรมมากแล้ว และจำเป็นต้องเปลี่ยนฝ่าเทียมอันใหม่ได้โดยเร็ว เราจึงมีความประสงค์อยากสอบถามสิ่งที่เราควรตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนฝ่าเท้าเทียมนี้กับ นายแพทย์ พลตรี ศิริ อีกครั้ง แต่เราไม่รู้จะติดต่อไปยังท่านอย่างไร เพราะเราไม่มี ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ของเขาเลย หากมีใครพอให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการติดตามประวัติของ พลตรี ศิริ ท่านนี้ให้เราได้ โปรดช่วยแจ้งรายละเอียดมายังเราด้วยนะคะ หรือหากมีคำแนะนำใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดช่วยแนะนำเราด้วยค่ะ เพราะตอนนี้คนป่วยต้องการฝ่าเท้าเทียมดังกล่าวอย่างมากค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความเมตตาที่ช่วยหาข้อมูลให้ครอบครัวเรานะคะ

ณัฏฐนันท์ นพรัตน์โมรา 0869543740  

From. ณัฏฐนันท์ นพรัตน์โม ( thousab@yahoo.com ) Date : 2010-10-07 Time : 18:31:44
 
Comment : 39
รบกวนขอข้อมูลชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสมองเสื่อมของโรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยคะ

 

From. สริยา ( hbal695@hotmail.com ) Date : 2010-05-06 Time : 14:01:36
 


Add Your Comment :
Name :
E-mail :
  ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก เส้นใต้ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน  
  97821  
 
Message :
Picture(Not More Than 50 k):
  Confirm that not spam
 

 

Back To Comment